Kunstschilder Jos van Beek

Jos van Beek, Schilderijen

Bij professionele kunst moet het gaan om artistieke en inhoudelijke kwaliteit.

Naar de Biografie van Jos van Beek

BIOGRAFIE JOS VAN BEEK

Zijn schilderijen op doek zijn helder, contrastrijk, genuanceerd tot in het kleinste detail....... het klopt allemaal. En het prikkelt de kijker.

Al ruim 40 jaar lang is Jos van Beek (1945) professioneel beeldend kunstenaar, opgeleid als 1e graad docent in de beeldende vakken, met daarnaast zijn eigen beroepspraktijk.

Soms is er sprake van herkenbare aanduidingen van de werkelijkheid. Nooit de werkelijkheid zelf, hoe knap ambachtelijk die ook kan zijn. Jos schept een nieuwe, nog niet bestaande werkelijkheid die tot in lengte van dagen aantrekkelijk blijft, omdat die nieuwe werkelijkheid elke dag opnieuw aanleiding geeft tot ontdekken, genieten, discussiëren en interpreteren. 

De warm-rode kleur voert meestal de boventoon. Het werk is krachtig, dynamisch, met een zeer optimistische inslag. Zijn uitdaging is het maken van kunst die helder, kleurrijk en toegankelijk is.