Biografie en film Mats Jonasson

Alosery Art & Design - Mats Jonasson's - Målerås Glasbruk

Zijn talent als ontwerper trok al vroeg de aandacht, toen hij in 1959 aan de slag ging als leerling-graveur bij de glasblazerij. In de daaropvolgende decennia werkte hij samen met veel van de meest gerespecteerde hedendaagse glaskunstenaars in Zweden. In deze periode ontwikkelde hij die natuurlijke stijl van hem die hij sindsdien heeft geperfectioneerd.

"Onze bossen hebben al sinds mensenheugenis de harten en geesten van mensen veroverd", zegt Mats. Geïnspireerd door de natuurlijke wereld om hem heen, heeft hij zijn geest geopend om zijn kenmerkende meesterwerken te creëren in het fijnste Zweedse kristal. Tegenwoordig is deze zoon van de glasblazerij over de hele wereld vertegenwoordigd.

ONZE GESCHIEDENIS

De glasblazerij in Målerås werd opgericht in 1890, kort nadat de spoorlijn zijn weg had gevonden door de wildernis van de regio. Gustaf Holmqvist, een klerk uit Kosta, begon een glasblazerij voor de productie van vensterglas. Van de 20 medewerkers waren er veel glasblazers uit Noorwegen en Finland. Het fabrieksgebouw werd verplaatst van Johanstorp, een glasfabriek die onlangs was gesloten. De prijs voor het gebouw bedroeg SEK 1000. Na het tweede faillissement in 1896 werden in Målerås tot 1904 flessen en huishoudelijke artikelen geproduceerd.

Op de plaats waar nu de glasfabriek Målerås is gevestigd, werd een nieuwe glasblazerij gebouwd. De naam van het bedrijf was AB Strömsborgs Glassworks en begon op 29 december 1916.

Maar al op 30 april 1917 brandde het houten gebouw af en moesten de 80 arbeiders een nieuwe fabriek bouwen, ditmaal van steen om toekomstige branden te voorkomen.

Het werd gebouwd in twee verdiepingen, wat in die tijd ongebruikelijk was. Het gebouw is nog steeds in gebruik.

In november 1917 kwam de productie van huishoudelijke artikelen, sierglas en flessen weer op gang en de eerste jaren ging het goed.

In november 1922 ging het bedrijf failliet als gevolg van de diepe depressie in 1921-22. In 1924 begon de productie opnieuw, nu met een meester-glasblazer uit Orrefors, Gustav Rosander, als hoofd van het bedrijf. De glasblazerij was nu voor de helft eigendom van de werknemers en kreeg de naam AB Målerås Glassworks.

MÅLERÅS HEDEN

 

Sinds 1981 verzamelt Mats Jonasson capabele mensen om zich heen. Deze concentratie heeft boven verwachting resultaten opgeleverd en heeft de werken in de Zweedse glasgeschiedenis ingeschreven als een van de meest succesvolle.
De productie van glasreliëfs die het kenmerk van de werken is geworden, is een winstgevende onderneming geworden. Sinds 1981 is het aantal medewerkers gestegen van 15 naar 50.